REJESTRACJA

Informacje podstawowe
Udział bezpłatny
Decyzję o potwierdzeniu udziału bezpłatnego podejmuje Organizator na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Udział płatny
Decyzję o potwierdzeniu udziału gwarantowanego podejmuje Organizator na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania płatności w wyznaczonym terminie.
Dane do faktury
(jeżeli inny, niż podany powyżej)
Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w części merytorycznej, znajdującego się na stronie www.osg2020.pl oraz akceptuję wszystkie jego punkty. Wysyłając zgłoszenie, zgadzam się na umieszczenie moich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.