Program

ZARYS PROGRAMU

I Dzień OSG - 5 października 2020

08:30 – 09:45 | Rejestracja uczestników
09:45-09:55 | Oficjalne otwarcie OSG 2020 - Krzysztof Karaś, Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
10:05-10:15 | Wystąpienie inauguracyjne Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek
10:05-10:15 | Odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego - Artur Soboń, Sekretarz Stanu MAP, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego
10:15-10:25 | Wystąpienie Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
10:30 – 13:45 | SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości
10:30 – 11:45 | Debata: Część I
11:45 – 12:15 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2020”
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:45 | Debata: Część II
13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
14:00 – 19:30 SESJA I
Sala Audytoryjna
14:00-15:30 | Panel 1: Energetyka
15:40 – 17:20 | Panel 2: Rozwój, inwestycje, innowacje
14:00 – 17:15 SESJA II
Sala B.2
14:00-15:15 | Panel 1: Bezpieczeństwo narodowe
15:25 – 17:15 | Panel 2: Infrastruktura i transport
17:30 – 19:20 | Panel 3: Gospodarka 4.0 (Sala Audytoryjna)
19:20 - 19:40 | Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina | Oficjalne wręczenie statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020” (Sala Audytoryjna)
19:40 | KOLACJA BIZNESOWA (Sala B.2) / ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2020

II Dzień OSG - 6 października 2020

10:00 – 14:20 - SESJA III (Sala Audytoryjna)
10:00 – 12:00 | Panel 1: Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju
12:10 – 13:10 | Panel 2: Funkcjonowanie szpitali w trakcie i po pandemii. Perspektywy na 2021 rok
13:20 – 14:20 | Panel 3: Samorząd lokalny
14:00 ZAKOŃCZENIE OSG 2020

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I DZIEŃ OSG – 5 PAŹDZIERNIKA 2020
08:30 – 09:45 Rejestracja uczestników
09:45 – 09:55 | Oficjalne otwarcie - Krzysztof Karaś - Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
09:55 – 10:05 | Wystąpienie inauguracyjne Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek
10:05 – 10:15 | Odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego - Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego
10:15 – 10:25 | Wystąpienie Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
10:30 - 13:45 SESJA PLENARNA: PAŃSTWO – GOSPODARKA – BEZPIECZEŃSTWO: Filary polskiej gospodarki przyszłości
10:30 - 11:45 | Debata: Część I
 • Polska na tle UE i świata
 • Zrównoważony rozwój kraju – kierunki i uwarunkowania
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Polska gospodarka wobec spowolnienia w Europie i na świecie – prognozy, scenariusze po epidemii
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;  Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Promocji Polskiej Marki; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

11:45 - 12:15 | GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2020”
Prowadzący: Ryszard Montusiewicz, Dyrektor lubelskiego oddziału TVP
12:15 - 12:30 | Przerwa
12:30 - 13:45 | Debata: Część II
 • Polska na tle UE i świata
 • Zrównoważony rozwój kraju – kierunki i uwarunkowania
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Polska gospodarka wobec spowolnienia w Europie i na świecie – prognozy, scenariusze po epidemii
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Witold Naturski – Zastępca Dyrektora, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

13:45 – 14:00 | Przerwa kawowa
14:00 - 19:30 SESJA I (Sala Audytoryjna)
14:00 - 15:30 | Panel 1: Energetyka
 • Polityka Energetyczna Państwa
 • Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny
 • Czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce?
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Synergie rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu
 • Uzależnienie polskiej energetyki od systemów wsparcia
 • Energetyka jądrowa dla Polski: dostępne technologie, kluczowi gracze

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.; Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.; Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Henryk Młodawski  – Członek Zarządu, Exalo Drilling; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.; Przedstawiciel ENEA S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

15:40 - 17:20 | Panel 2: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym – jak odejść skutecznie od węgla
 • Program „Czyste powietrze” – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań
 • Nowe technologie: uzupełnienie czy trzon zmian
 • Jaki wpływ na gospodarkę będzie mieć „Zielony ład”
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Inwestycje – podstawowe trendy rozwojowe, finansowania projektów, bariery inwestycyjne
 • Dlaczego warto inwestować w polski sektor kosmiczny
 • Jak świat korzysta z sektora kosmicznego – Polska Strategia Kosmiczna

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Ireneusz Zyska– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion; Sławomir Mazurek  – Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Paweł Mazurkiewicz – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Smyczyński – Ekspert ds. Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.; Michał Szaniawski – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; Paweł Wojtkiewicz – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; dr inż. Krzysztof Zborowski  – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

17:30 - 19:20 | Panel 3: Gospodarka 4.0 (Sala Audytoryjna)
 • Priorytety dla gospodarki w okresie pandemii
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych – przykład sektora kosmicznego
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Inwestycje w bezpieczeństwo
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
 • Rynek inwestycyjny – potrzeby, szanse, zagrożenia
 • Potencjał eksportowy Polski -wpływ epidemii na asortyment i wolumen

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Mateusz Berger – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Aleksandra Bukała – Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Polska Agencja Kosmiczna; Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP; Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Związek Cyfrowa Polska; Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny, Lasy Państwowe; Katarzyna Kreczmańska-Gigol  – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu;  Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Moderator:
Izabella Żyglicka
– Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy

19:20 – 19:40 | Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina | Oficjalne wręczenie statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020” (Sala Audytoryjna)
14:00 - 17:15 SESJA II (Sala B.2)
14:00 - 15:15 | Panel 1: Bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – fundamentalne znaczenie dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Polska na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
 • Gospodarka cyfrowa w dobie RODO
 • Cyfrowa Polska – jak najlepiej wykorzystać potencjał rozwoju w sieci
 • Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo – czy pandemia odsłoniła nasze silne strony czy słabości
 • Sytuacja na Białorusi a bezpieczeństwo Polski

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński  – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; gen. Leon Komornicki – Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie ; dr Krzysztof Liedel – Dyrektor, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Hubert Stępniewicz – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Moderator:
płk dr Piotr Potejko – Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

15:25 - 17:15 | Panel 2: Infrastruktura i transport
 • Centralny Port Komunikacyjny – rozwiązanie dla gospodarki i logistyki kraju czy projekt wizjonerski?
 • Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?
 • Polska wschodnia jako przestrzeń na rozwój infrastruktury XXIw
 • Rynek przewoźników – stan po pandemii
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych a realia rynku

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Maciej Brzozowski – Szef przedstawicielstwa, Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; dr hab. Przemysław Czarnek – Poseł na Sejm RP; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Sylwia Koch-Kopyszko  – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Grzegorz Malec – Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Krzysztof Szostek – Zastępca Dyrektora Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, exito Broker Sp. z o.o.; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Moderator:
prof. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19:40 - KOLACJA BIZNESOWA (Sala B.2) / ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2020
II DZIEŃ OSG – 6 PAŹDZIERNIKA 2020
10:00 - 14:20 SESJA III (Sala Audytoryjna)
10:00 - 12:00 | Panel 1: Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju
 • Projekt ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej – główne obszary regulacji
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę gospodarczą i energetyczną
 • MWF i OZE jako elementy polityki klimatycznej Państwa – skala i tempo zmian
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Dofinansowanie dla inwestycji w OZE – osoby prywatne vs podmioty prawne
 • Miejsce energetyki rozproszonej – prosumenci jako istotny element rynku OZE
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych
 • Magazynowanie energii – wyzwane dla wszystkich uczestników rynku OZE

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Ireneusz Zyska– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu, Ekobenz Sp. z o.o.; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Krzysztof Kidawa – Prezes Zarządu Baltic Power Sp. z o.o.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Sławomir Mazurek  – Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.

Moderator:
Piotr Ciołkowski – Partner, CMS

12:10 - 13:10 | Panel 2: Funkcjonowanie szpitali w trakcie i po pandemii. Perspektywy na 2021 rok
 • Funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii
 • Jak rozliczyć pandemię: finansowanie działań w 2020 roku,
 • Perspektywy odnowienia sieci szpitali w 2021: zmiany czy rewolucja?
 • Ocena nowych regulacji prawnych wprowadzonych w 2020 roku, ich krótko- i długoterminowe konsekwencje.
 • Struktura własnościowa: czas na zmiany?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Waldemar Ferschke – Viceprezes Zarządu, MEDISEPT Sp. z o. o.; Paweł Hincz – Partner, Baker McKenzie; Krzysztof Jakubiak – Redaktor Naczelny, Portal Mzdrowie; Maria Jolanta Korniszuk – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Marcin Piróg – Prezes Zarządu, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.; dr n. med. Radosław Starownik  – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.

 

Moderator:
Juliusz Krzyżanowski – Senior Associate, Baker McKenzie

13:20 - 14:20 | Panel 3: Samorząd lokalny
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Gdzie szukać alternatyw.
 • Smog -problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów.
 • Współpraca biznesu i samorządu – możliwa czy niezbędna?
 • Fundusz Dróg Samorządowych. Czy inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju gmin i powiatów?
 • Skuteczność samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu
 • Reforma śmieciowa – efekty vs odbiór społeczny
 • Polityka klimatyczna UE a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilości; Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznań; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska; Krzysztof Wolny  – Burmistrz Gminy Międzychód; dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

14:20 ZAKOŃCZENIE OSG 2020

* W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego